วิธีการขอดูคะแนนสอบ

การสอบแข่งขันพนักงานราชการ/ครูวิกฤติ

1. เข้าไปลงทะเบียน ขอดูคะแนนทางเว็บไซต์
2. ถ่ายรูปบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ อับโหลดผ่านเว็บไซต์
3. ระบบจะแจ้งให้เลือก มารับผลสอบด้วยตัวเอง หรือ
ถ้าต้องการรับผลทางไปรษณีย์
ให้ส่งจดหมาย ถึง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ถ.รัตนวงษา
ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
แนบซองเปล่าติดสแตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงชื่อและที่อยู่ตนเอง โดยไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐานใดๆ มาอีก
ขอดูได้เฉพาะผลสอบของตนเอง และไม่มีการ
ประกาศผลคะแนนสอบใดๆ ทางหน้าเว็บไซต์